Spomenici Crne Gore

Gospa od Škrpjela

GospaOdSkrpjelaGospa od Škrpjela je jedno od dva mala ostrva u blizini obale Perasta Boki Kotorskoj. Ostali spomenici Crne Gore se ne smatraju toliko zanimljivim kao ovaj, jer ne neobičan u svojoj ljepoti . To je vještačko ostrvo stvoreno na kamenu  i tonama starih i zaplijenjenih brodova natovarenih kamenjem. Rimokatolička crkva Gospe od Škrpjela je najveća zgrada na ostrvu. Tu se nalazi  i mala suvenirnica u neposrednoj blizini crkve i navigaciono svjetlo na zapadnom kraju ostrva.

Iza crkve se nalazi mali muzej posvećen istoriji  Perasta. Dvorište ispred njega je poznato kao “Mjesto pomirenja„. Ove dve male crkve na ostrvu danas predstavljaju neku vrstu kulturnog centra katolika u Boki . One služe za javna okupljanja i kao mjesto gdje su se rešavali lokalni sporovi, a što je najvažnije i krvne osvete među  porodicama katoličke vjeroispovjesti u Boki, sprečavajući  mnoge osvjete.

Prema legendi, ostvo je pravljeno  tokom vekova od strane lokalnih pomoraca koji su držali drevnu zakletvu nakon pronalaženja ikone  Bogorodice  i djeteta  na stijeni u moru 22. jula, 1452. Nakon povratka sa svakog uspješnog putovanja, položili bi  kamen u luku.  Vremenom,  ostrvo je postepeno izašlo iz mora. Običaj bacanja kamenja u more je živ i danas. Svake godine prilikom   zalaska  sunca  22. jula, dešava se događaj pod nazivom „Fašinada„ u lokalnom dijalektu, kada lokalni stanovnici svoje brodove i kamenje bacaju u more, i proširenje površine ostva se nastavlja.

Gradina u Martinićima

GradinaGradina u Martinićima nalazi se istočno od Spuža, u centru Crne Gore, i predstavlja ruševine tvrđave iz prednemanjićke ere. Nalazi se na brdu na rubu doline rijeke Zete.

Ne spominje se u istorijskim izvorima, a kao Gradina Martinićima javlja samo u novijoj literaturi. Nastala je najverovatnije za vrijeme seobe naroda i dolaska Slovena na taj deo Balkana. U lokalnoj tradiciji se spominje kao mjesto gdje je rođen otac Stefan Nemanja, Zavida..

U sjevernom dijelu Gradine, nalaze se ostaci velike bazilike. Tokom arheoloških istraživanja, kod nje je pronađen veliki broj  predromaničke plitkoreljefne kamene plastike, čijom  analizom se potvrđuje da se radi o reprezentativnom sakralnom objektu, nastalom u X ili XI vijeku.

Dvorac kralja Nikole

DvoracKraljaNikoleDvorac Kralja Nikole izgrađen je 1885. godine, na samoj morskoj obali. Sastoji se od velikog dvorca, malog dvorca, kapele, stražarnice i zimske bašte. Godine 1910. dozidana je i prostrana plesna sala. U sklopu dvorca nalazi se i park sa velikim brojem mediteranskog rastinja (izmedju ostalog i plutino drvo). Pred dvorcem je bio izgradjen i veliki drveni gat, koji je služio za pristajanje brodova i jahti, na kojemu je kralj Nikola dočekivao i ispraćao zna­čajne ličnosti, koje su ga posjećivale na Cetinju. U periodu od 1866. do 1916. godine i sam je imao deset jahti. Jednu od njih, “Sibil” ku­pio je od romanopisca Žil Verna, a njegova posljednja jahta “Rumija” potopljena je 1915. godine na mjestu današnje gradske marine od strane austro-ugarske topovnjače. Danas je dvorac Zavičajni muzej. U parku dvorca lociran je voz “Ćiro” sa dvije lokomotive i dvoje putničkih kola, od kojih su jedna bila salonska kola kraljevske porodice, kao sjećanje na željezničku prugu Bar Virpazar, koja je puštena u saobraćaj još 1908. godine. To je bila prva željeznička pruga u Crnoj Gori uskog kolosjeka (dužine 43 km.) i prolazila je kroz tunel, koji je bio dužine 1969 m. Ovom prugom saobraćaj se odvijao do 1959. godine. Ovdje je i veliki cvjećarnik posebnog oblika nerđajuće konstrukcije, poklon italijanskog kralja Emanuela, koji danas služi kao ugostiteljski objekat pod nazivom “Knjaževa bašta”.

Tvrđava HajNehaj

Tvrđava Haj-NehajTvrđava Haj-Nehaj su ostaci srednjovjekovnog grada, izgrađenog u 15. vijeku, smatra se značajnim ostatkom srednjovjekovne Crne Gore. Nalazi se na udaljenosti od oko 10 km sjevero-zapadno od Bara, na nepristupačnom brdu s pogledom na more, na nadmorskoj visini od 225 m. Ona se prvi put spominje 1542. godine, a izgradili su ga Mlečani. U gradu se nalazi Crkve Svetog Dimitrija iz 13. vijeka, sa dva oltara, pravoslavnim i katoličkim, koji su stariji od utvrđenja.

 

Stari grad Bar

Stari grad BarSmješten je na strmoj litici, u podnožju planine Rumije. Odbrambeni položaj i izvor pitke vode, bili su najvažniji razlozi zašto se Stari Bar, za razliku od drugih gradova na obali, nalazi se na oko 4 km udaljen od obale. Najstariji dijelovi su na isturenim platou litice, gdje se nalaze gradska vrata iz 10. i 11. vijeka. Nedaleko, odvojena od naseljenih dijelova, nalazi se Citadela, koja je imala isključivo odbrambeni karakter. U gradu još uvijek možete pronaći ostatke mnogih crkava različitih stilova iz različitih perioda. Temelji rimsko-gotičke katedrale Svetog Đorđa iz 11. vijeka su očuvani, zatim dve gotičke crkve Svete Katarine i Svete Venerande. Iz turskog perioda ostali su barutana i turko kupatilo. Zapadni deo grada je pronađen kasnije, prvi put u 14. vijeku, a zatim u vrijeme mletačke vladavine u 16. vijeku. U ovom dijelu grada nalaze se ruševine crkve Svetog Nikole, koju je vjerovatno u 13. vijeku podigla Jelena Anžujska, supruga srpskog kralja Uroša.  Na malom raskršću, na  trgu u centru grada, je dobro očuvana crkva posvećena Svetom Jovanu Vladimiru.  Izvan grada, sjeverno od gornje tvrđave, su dobro očuvani ostaci akvadukta iz 16. i 17. vijeka, vodovoda koji je doveo vodu iz planine u grad.  Najnovija arheološka iskopavanja otkrila su keramiku iz perioda od 8. do 6. vijeka p.n.e., iz vremena kada je ovdje bilo ilirsko naselje.

Džamija Omerbašića

Džamija OmerbašićaDžamija-omerbašica se nalazi u Starom Baru. Ona je izgrađena 1662 godine. Njena struktura je prilično jednostavna, sa pravougaonom osnovom, i minaretom izgrađenim pored jugozapadnog zida.
Na početku 17. vijeka, Derviš Hasanovo turbe je izgrađeno pored džamije, na ulazu u kompleks. Manja zgrada u prizemlju je izgrađena pored njega i bila je korišćena kao stambeni objekat. Javna česma je izgrađena u blizini ulaza, a kasnije je izgrađena i kuća za hodžu ili imama. Cijeli prostor je okružen kamenim zidom. Od značajnih kulturno-istorijskih spomenika u ovoj oblasti, sljedeći su posebno vrijedni: Crkva Presvijete Bogorodice (selo Gluhi Do), crkva Svijetog Jovana i Svijetog Arhangela (selo Donja Seoca na obali Skadarskog jezera), crkve Svijetog Jovana i Svijetog Mihaila (dvobrodne crkve na groblju u selu Sotonići), crkve Svijetog Nikole i Svijetog Jovana (dvobrodne crkve pored puta Virpazar-Bar u selu Boljevići), manastir Orahovo (u selu Orahovo), Grmožur tvrđava (ostrvo u Godinju u uvali na Skadarskom jezeru), crkva Svijete Marije (nabubri Gretva, 300m od Starog Bara), Crkva Svijetog Marka (3km sjeverno od Starog Bara).

Barski Tikonhos

Barski TikonhosBarski Trikonhos  je zapravo crkvena gradjevina, koja prema nekim istorijskim izvorima datira jos iz VI vijeka, odnosno iz perioda vizantijskog cara Justinijana. Nalazi se u samom centru Bara u naselju Topolica. Očuvani zidovi te crkvene gradjevine imaju oko 1 metar duzine. Zanimljivo je istaći, da su do sada u nekoliko navrata na mjestu gdje se nalazi Barski trihonkos, vršena razna istraživanja. Prilikom nedavnih istraživačkih radova, tamo su pronađeni fragmenti dekorativne kamene plastike i nekropole.

 

 

Njegošev mauzolej na planini Lovćen
Njegosev-MauzolejMauzolej je otvoren 1974. godine. Da bi se stiglo do njega, od Cetinja treba preći dvadesetak kilometara puta, a onda se popeti stepenicama, i savladati 461 stepenik. I taj put, hodočašće, poseban je doživljaj. Na ulazu u kapelu, centralni deo građevine, dvije su monumentalne figure Crnogorki od crnog granita, kao karijatide. Unutra se nalaze šest bočnih i centralna niša od bokeljskog i bračkog mermera. Svod je prekriven mozaikom od 200.000 pozlaćenih pločica. Sjedeća figura Njegoša, s otvorenom knjigom, takođe je rad Ivana Meštrovića. Mermerni sarkofag vladike Rada je jednostavan, sa isklesanim krstom i državnim grbom, simbolima duhovne i svjetovne vlasti.

 Tablja

TabljaCetinjska Tablja, odbrambena kula koju je sagradio 1833. godine Petar II Petrović Njegoš bila je locirana na uzvišenju neposredno iznad Cetinjskog manastira, gdje je po pretspostavci postojala utvrđena gradina još u VI vijeku stare ere. Tablja je bila građevina kružne osnove, najvjerovatnije nije nikada do kraja dovršena, u koju je trebalo da se smjeste 24 stražara sa svim topovima. Umjesto u odbrambene svrhe koristila se za ispaljivanje počasnih salvi prilikom dolaska važnih gostiju na Cetinje. Takođe, na njoj su, do, 1850. godine, kao ratni trofeji isticane odsječene turske glave. Kasnije je pretvorena u zvonik sa kojeg se oglašavalo veliko zvono (1631,5 kg – koje je poklonio Laza Urošević iz Zemuna) za velike praznike i pozdravljali počasni gosti. Srušena je 1938. godine, prilikom uređenja platoa planiranog za izgradnju saborne crkve. Od dijela ostataka materijala, na stijeni u blizini, ozidan je manji jednostavni zvonik na četiri stuba.

 

Pretraga

Rezervacija smeštaja

Reklame

Uluguru Tours, tour company & safaris Royal Tour N Travel Advertisement Advertisement