( )

Kotor je sasvim sigurno, najpoznatiji crnogorski grad po pitanju kulture i kulturnih znamenitosti. Još krajem XIX vijeka, Kotor, odnosno Bokokotorski zaliv ili najjužniji fjord, kako se taj zaliv u poslednje vrijeme sve češće zove, zbog svoje nenadmasive ljepote, dobio je epitet nevjeste Jadrana.

Palata Grubonja, nalazi se u blizini Sjevernih gradskih vrata. Palata potiče iz 16. vijeka, građena je u renesansnom stilu i na njoj je uklesan grb stare kotorske apoteke. Prema tradiciji, palata je pripadala plemićkoj porodici Grubonja. Moguće je da se porodica nastanila u Kotor iz Zadra. Palata je sačuvala svoj renesansni izgled, koji je vidljiv po pragovima i ramovima prozora na drugom spratu. Palata je obnovljena 1955 god.

Vjeruje se da je amblem stare gradske apoteke, koja se prvi put spominje u notarskoj knjizi iz 1326 god., jedna  od najstarijih gradskih apoteka u Evropi, prjedhode samo one u Italiji.