( )

Molika, bijela mura ili elov bor je crnogorična vrsta drveća iz porodice Pinaceae. Molika je oko 30 metara visoko drvo, a može narasti i do 50 metara. Ima oko 30 – 35 cm prsnog promjera. Razvija pravilnu, valjkasto zaobljenu krošnju. U višim nadmorskim visinama ima nepravilno i granato stablo.

Ovaj četinar je u Evropi tražen i cijenjen prije svega kao dekorativna vrsta. Moliku nazivaju kraljicom flore Crne Gore. Ona je jedini petoigličavi četinar, dok recimo obični bor ima dvije igle. Izuzetno je dekorativna tako da su je botaničari predlagali da bude zaštitni znak crnogorske flore. Areal molike prilično je razbijen i obuhvata planinska područja Balkanskog poluostrva. U Crnoj Gori raste na Zelentinu.

Raste brzo i može da doživi starost 200-300 godina. Drvo Molike je lako, meko, trajno i dobrog kvaliteta. Ima veoma raznovrsnu primenu.