( )

Crkvu Svetog apostola Petra je crkva u Bijelom Polju koju je sagradio humski knez Miroslav, brat Stefana Nemanje. Natpis u kamenu kojim je označen ktitor, ne sadrži datum podizanja, a pretpostavlja se da je sazidana 1190. godine. Za ovaj manastir je napisano Miroslavljevo jevanđelje.

U crkvi Svetog Petra u Bijelom Polju nastalo je Miroslavljevo jevanđelje, najznačajniji ćirilični spomenik srpsko-slovenske pismenosti. Ova se crkva uvršćuje u složene raške sakralne cjeline. Romanskih je oblika, u kojima se reprodukuje vizantijska krstoobrazna šema. Crkva je jednobrodna, sa kupolom. Ova je crkva više puta prepravljana. Crkva od samog početka postaje kulturni i prosvetiteljski centar u dolini Lima. U njoj se uči čitanje i pisanje, a osniva se i prepisivačka škola za monahe. O njenom značaju najbolje govori podatak da je 1254. godine ovdje prenešena episkopska stolica iz Stona. Vladari iz loze Nemanjića pridavali su joj veliki značaj, postavljajući za njene episkope provjerene prijatelje ili istaknute članove svoje porodice.

Knez Miroslav namijenio je ovaj jevanđelistar, bogoslužbenu knjigu u kojoj su tekstovi raspoređeni prema čitanjima u toku crkvene godine, svojoj zadužbini, crkvi Svetog Petra na Limu. Po svojoj ljepoti i vrijednosti ovaj rukopis jedinstven je u istoriji svetske kulture. Ništa slično nije sačuvano ni prije ni posle njega.