Skadarsko jezero

skadarsko jezero

Skadarsko Jezero je najveće slatkovodno jezero na Balkanu. Nazvano je po gradu Skadru u severnoj Albaniji, čije ime potiče od grčkog naziva “Skutari”. Nacionalni Park Skadarsko Jezero zauzima površinu od 40.000 ha, od koje je 391 km2 samo jezero, koje spada u močvarna područja pod zaštitom Konvencije Ramsar od međunarodnog značaja.

Pretraga

Rezervacija smeštaja

Reklame

Uluguru Tours, tour company & safaris Royal Tour N Travel Advertisement Advertisement